Natuurlijk!

De weg naar duurzaamheid kan in de loop van de tijd evolueren, maar de toewijding aan duurzaamheid moet altijd onwrikbaar blijven.

Natuurwetten volgen, werkt beter!

Doordat de website van Natuurlijk momenteel opnieuw wordt gebouwd wordt tijdelijk verwezen naar deze beperkte pagina van de bedenker van Natuurlijk

Duurzame Missie

De missie van Natuurlijk! is om organisaties te helpen bij de transformatie naar duurzaam organiseren door het aanreiken van kennis en praktische hulp op gebied van duurzaamheid, innovatie, complexiteit en een bijpassende cultuur. Een systemische aanpak dus.

Dit is  beter voor de organisatie en de bedrijfsresultaten, maar ook voor de samenleving, de natuur, de planeet, al het leven op aarde en een eerlijke verdeling.

Systemische aanpak

We bekijken een organisatie en haar medewerkers met het oog van een ecoloog. We kijken eerst naar het geheel en zoomen daarna in op de onderdelen van ‘het systeem’.

Want wij geloven dat je het beste resultaat haalt als je het systeem in zijn geheel overziet en begrijpt hoe de onderdelen van het systeem zich onderling tot elkaar verhouden. Vanuit daar kunnen wij gericht met duurzame verandervraagstukken aan de slag.

Duurzaam resultaat

Kennis, het opdoen van inzicht en bewustwording ontwikkelen is leuk maar als het daarbij blijft verandert er niets. Natuurlijk! laat je de nieuw opgedane inzichten ervaren en omzetten naar gerichte acties.

In de rol van tuinarchitect brengen we de gewenste maatwerk veranderingen overzichtelijk in kaart en geven advies hoe daar te komen. Als een ware tuinman zijn we tevens in staat mee te draaien als mentor, trainer of coach. 

Duurzaam ondernemen is geen passieve activiteit.

Duurzaam ondernemen is geen passieve activiteit. Het betekent actief deelnemen aan en zaken doen op een manier die financieel, ecologisch en maatschappelijk rentmeesterschap bevordert. Het is het verminderen van risico’s, het ontdekken van kansen en het creëren van lange termijn waarde voor alle belanghebbenden.

Natuurlijk! zet vol overgave in op het helpen van organisaties om duurzaam en uiteindelijk zelfs regeneratief te worden. Dit vinden wij belangrijk omdat de huidige samenleving en aarde in een staat van degeneratie verkeert. Van degeneratie naar regeneratie dus. In de natuur gebeurt regeneratie vanzelf en daar kunnen wij mensen en organisaties van leren.

Uitgangspunt is systemisch denken; in de natuur verloopt alles via kringloopsystemen. De natuurwetten zijn zodanig dat alles wat er gebeurt meer oplevert dan dat dit het totale systeem kost. Zo ontstaat er vernieuwing, herstel en groei. Natuurlijk! wil graag de vonk zijn om organisaties enthousiast te maken om te verduurzamen en bij te dragen aan regeneratie.

Natuurlijk! biedt kennis, training en inbreng van ervaring op alle drie de gebieden en kan begeleiden in de praktijk.

De toekomstbestendige organisatie

4 Kernwaarden

Organisaties die economisch stabiel en óók ecologisch duurzaam willen zijn handelen volgens een 4-tal ethische principes:  Zorg voor de aarde, zorg voor de mensen (in en buiten de organisatie) en deel de economische overvloed op een eerlijke manier. En dat alles rond een goed afgesteld Ethisch kompas. Oftewel alle onderdelen in een ecosysteem moeten in staat zijn zich duurzaam te kunnen ontwikkelen.

Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als inspirerend voorbeeld. Pas als je aan alle 4 voldoende aandacht geeft zal het systeem duurzaam kunnen worden. Als je aan één van de 4 geen of te weinig aandacht geeft raak het systeem uit koers en dat geldt ook voor organisaties.

Hier vind je de 4 kernwaarden van Natuurlijk!

8 Design strategieën

Er is veel onderzoek gedaan naar welke ontwerpstrategieën de natuur hanteert. Het leven op Aarde volgt al 3,8 miljard jaar deze succesvolle strategieën. Ze hebben ervoor gezorgd dat organismes in staat waren te overleven op een planeet waar de omstandigheden steeds cyclisch veranderen, waar grondstoffen gelimiteerd zijn, organismes geen bulldozers hebben om stoffen uit de grond te halen en er geen internet was om iets van overzee te bestellen en in te laten vliegen.

Het moest dus simpel, lokaal en doeltreffend. Deze 8 design strategieën zijn basaal, duurzaam, tijdloos en steeds relevant.

Hier vind je de 8 design strategieën van Natuurlijk!

10 Inrichtingsprincipes 

Natuurlijke inrichtingprincipes zijn voor organisaties die economisch stabiel en óók ecologisch duurzaam willen zijn. Doel is om te komen tot een weerbare en flexibele organisatie die economisch gezond en robuust is door grote betrokkenheid, hoge innovatiekracht en resultaatgerichtheid gedragen door erkenning en inzet van ieders talent in de organisatie. 

Natuurlijk! gelooft erin dat door het toepassen van natuur principes de economische resultaten niet achter zullen blijven, maar zelfs zullen toenemen en dat het hele systeem er beter van kan worden.

Hier vind je de 10 inrichtingsprincipes van Natuurlijk!

Je wilt of moet wendbaarder worden als organisatie en denkt aan Agile werken?
Probleem: Je wilt (of moet) aan de slag met Agile werken voor het verkrijgen van meer snelheid en wendbaarheid. Je twijfelt of dat past en of de organisatie daar wel klaar voor is. Je wil graag iemand met ervaring die meekijkt en adviseert hoe dit het beste vorm te geven is.

Oplossing: Hulp van een specialist die dit speelveld inclusief de cultuurkant overziet en die je op weg kan helpen door te adviseren, samen de juiste stappen te definiëren, kennis, enthousiasme en betrokkenheid toe te voegen waar die ontbreekt en die kan faciliteren bij de uitvoering van deze transformatie. Ook blijft de coach/adviseur als het eenmaal lekker loopt op de achtergrond beschikbaar om bij nieuwe vragen mee te blijven denken.

Resultaat: De organisatie wordt in korte krachtige stappen klaargemaakt voor de benodigde Agile transformatie. De betrokkenheid van de medewerkers is omhoog gegaan en eventuele blokkades weggewerkt. Doelen worden makkelijker bereikt door continue de goede aandacht te houden op wat moet gebeuren. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en de trots van de organisatie en komt de organisatie stevig aan het roer te staan van zijn eigen wendbare toekomst.

Je wilt aan de slag met innovatie maar de organisatie lijkt er nog niet klaar voor
Probleem: Je wilt (of moet) aan de slag met innovatie, omdat dit achter blijft bij de concurrentie. Je wil graag iemand met ervaring die meekijkt en adviseert hoe dit het beste vorm te geven is. Liefst iemand met ook een Agile achtergrond.

Oplossing: Hulp van een specialist die dit speelveld inclusief de cultuurkant overziet en die je op weg kan helpen door te adviseren, samen de juiste stappen te definiëren, kennis, enthousiasme en betrokkenheid toe te voegen waar die ontbreekt en die kan faciliteren bij de uitvoering van deze transformatie. Ook blijft de coach/adviseur als het eenmaal lekker loopt op de achtergrond beschikbaar om bij nieuwe vragen mee te blijven denken.

Resultaat: De organisatie wordt in korte krachtige stappen klaargemaakt voor de benodigde stappen om innovatie op een hoog niveau te krijgen. De betrokkenheid van de medewerkers is omhoog gegaan en eventuele blokkades weggewerkt. Innovatie doelen worden makkelijker bereikt door continue de goede aandacht te houden op wat moet gebeuren. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en de trots van de organisatie en komt de organisatie stevig aan het roer te staan van zijn eigen wendbare toekomst.

Je wilt dat de beheerorganisatie professioneler aan de slag gaat met continue verbeteren omdat de vele incidenten de snelheid van veranderen vertraagd
Probleem: De organisatie wil versnellen, maar wordt opgehouden door de vele incidenten die optreden in het dagelijks beheer. Dit vertraagd de vernieuwing.

Oplossing: Er moet veel meer oog komen voor zowel agility als stability. Dit door in het beheer het continue verbeteren prioriteit te geven, te enthousiasmeren en prioriteit te geven. Als dat goed loopt zal de vernieuwing ook veel sneller gaan.

Resultaat: Als het continue verbeteren als een prioriteit en een dagelijkse routine is ingesleten zal de vernieuwing vele malen sneller gaan. Daarnaast wordt het werk aan de beheerkant leuker, omdat daar ook meer en meer tijd komt voor automatisering en vernieuwing, maar dan in het beheer. Dat is leuker dan dagelijks dezelfde brandjes blussen.

 

Samen versnellen?

Ook efficiënt en effectief versnellen? Is Agile werken wellicht iets voor jou?

Neem contact met me op om te kijken hoe we dit samen kunnen doen.