De 4 kernwaarden van Natuurlijk! zijn de bakens waarlangs wijzelf opereren. Dit is ook het geval voor de organisaties waarmee we aan de slag gaan. Het is van belang om het verband tussen de 4 kernwaarden steeds in ogenschouw te houden. Pas als je aan alle 4 voldoende aandacht geeft zal het systeem duurzaam kunnen worden. Als je aan één van de 4 geen of te weinig aandacht geeft raak je uit koers. Uiteraard kan niet alles in één keer goed gaan; zolang de intentie maar zuiver is en je alles in het werk stelt om terug te keren op de koers van deze 4 kernwaarden.

Kernwaarde 1 – Eerlijk delen

Waarom is het belangrijk dat opbrengsten op een eerlijke manier verdeeld worden?

In een circulair systeem leveren alle onderdelen van het systeem hun bijdrage. Ieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, capaciteiten en kwaliteiten, talent en purpose. Alle onderdelen van het systeem profiteren ook van het resultaat dat het systeem voortbrengt en niet slechts enkele onderdelen. Er is altijd sprake van een eerlijke verdeling van middelen en opbrengsten.

Als mensen toegang krijgen tot dezelfde middelen als anderen, voelen zij dat ze mee kunnen doen. Dit gevoel van gelijkwaardigheid zal de samenwerking bevorderen. Door elkaar een plek in het systeem te gunnen en de overvloedige opbrengsten te delen met elkaar, kun je samen een goed leven leiden. Dat levert goodwill op en op lange termijn duurzame intermenselijke (werk)relaties en hechte gemeenschappen waarbinnen gezorgd wordt voor elkaar.

Behalve dat het een goed en zinvol gevoel geeft om zowel binnen de organisatie als in de keten met anderen samen te werken zal dit ook uitstralen naar de ketenpartners met wie men werkt. Het lange termijn perspectief is daarbij belangrijker dan het korte termijn gewin. Door alle stakeholders van een organisatie of een keten mee te laten delen in de opbrengsten is er overvloed voor iedereen. Zakelijk gezien zal dit heel goed werken vanwege de hogere betrokkenheid en gun-factor van het publiek voor de business.

Kernwaarde 2 – Zorg voor de aarde

Waarom heeft de aarde onze zorg nodig?

De mensheid is de aarde aan het uitputten. Het is tijd om de aarde te helen. Het winnen en gebruiken van fossiele brandstoffen is eindig. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is om meerdere redenen de beste stap naar een voor de aarde toekomstbestendig energieverbruik. Dat is daarmee ook het beste voor de mensheid.

Het vervuilen van onze aarde (ons ‘nest’) met plastic, het uitstoten van teveel CO2, de huidige wijze van voedselproductie; het kan en moet écht anders om de mensheid niet aan zichzelf ten onder te laten gaan.

Door onszelf als mens niet bóven de natuur te stellen, maar als onderdeel van diezelfde natuur te zien krijgen we steeds meer respect voor al de inspirerende oplossingen die de natuur in zich heeft. Duurzame samenwerking tussen de mens en haar leefomgeving, de natuur, geeft de mensheid de beste kans op overleving.

Kernwaarde 3 – Zorg voor de mens

Waarom is het nodig om voor de mens te zorgen?

Niet alleen de aarde raakt uitgeput, ook de mens. Als je het leven van een mens in onze tijd vergelijkt met 100 jaar geleden of 1000 jaar geleden, zie je grote verschillen. Natuurlijk is de welvaart nu veel groter, maar hoe is het met het welzijn gesteld? Ondanks de grote vooruitgang op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs is er toch nog veel ongelijkheid in de wereld. Tussen werelddelen, tussen landen, maar ook binnen een land. Dat zien we ook in eigen land. Een rijk land als Nederland kent Voedselbanken en miljonairs. Ongeletterden en professoren. Mensen met een bore out en burn out.

In een circulair systeem komen alle onderdelen voldoende aan hun trekken om goed te functioneren. Als mensen hun hart kunnen volgen, hun talenten kunnen ontplooien, bij kunnen dragen aan de samenleving op een manier die voor hen betekenisvol is, komen ze in een zogenaamde flow energy. Ze worden creatiever, effectiever, innovatiever en zijn blij en gelukkig met hun bestaan. Als ze goed en eerlijk voedsel eten en geen chronische stress ervaren worden ze minder snel ziek. Dat betaalt zich terug op alle fronten, ook binnen organisaties.

Kernwaarde 4 – Volg het ethisch kompas

Waarom zijn integriteit en een ethisch kompas belangrijk?

Het is het ethisch kompas van mens en organisaties dat ons als een gids leidt en op koers houdt. Ook, of juíst, als het je even ‘niet uitkomt’. Eén keer duurzaam doen is geen duurzaamheid. Het is van groot belang betrouwbaar en transparant te zijn: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Betrouwbaar blijken in je intenties, je woorden en daden en hierin onderscheidend zijn ten opzichte van je concurrenten gaat de organisatie uiteindelijk voordeel opleveren. En de hele keten, daar kun je op vertrouwen.

Ethisch handelen en integer zijn gaat gepaard met een bepaalde nederigheid en open vizier omdat we niet altijd (meteen) het juiste zien, weten en doen, zelfs niet met de beste intentie. Een open mind, nieuwsgierigheid naar anderen, andere ideeën, oplossingen en keuzes ook al snap je ze niet, horen daarbij. Door open te zijn naar elkaar worden vaak de beste ideeën geboren.