E-book – Welvaart of geluk? Of kan het bij duurzame innovatie ook allebei?

 19,95

Een duurzame wereld is een wereld die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien, aan te tasten. Dit betekent dat we de aarde zo dienen te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog een plezierig leven kunnen hebben.

In dit E-book staat de vraag centraal of welvaart en economische groei wel samen kan met duurzame ontwikkeling, welzijn en geluk? Het antwoord is volmondig ja. Maar dan moet het wel anders. Vanuit een ander design en met een andere mindset. Meer volhoudbare duurzame bloei in plaats van steeds maar sturen op alléén oneindige groei.

Welvaart en geluk gaan dan prima samen. Aandacht voor behoud van natuur en biodiversiteit, ons leefmilieu en ons welzijn zijn daarbij cruciaal. Voorbeelden laten zien dat dit zelfs heel succesvol kan. We moeten onszelf als mens meer gaan zien als onderdeel van de natuur en niet gedragen als de directeur van de natuur. Daarvoor moet de economie in overeenstemming komen met wat de aarde en de biosfeer aankunnen en niet andersom.

 

Categorie: Tag:

Een duurzame wereld is een wereld die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien, aan te tasten. Dit betekent dat we de aarde zo dienen te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog een plezierig leven kunnen hebben.

 

In dit E-book staat de vraag centraal of welvaart en economische groei wel samen kan met duurzame ontwikkeling, welzijn en geluk? Het antwoord is volmondig ja. Maar dan moet het wel anders. Vanuit een ander design en met een andere mindset. Meer volhoudbare duurzame bloei in plaats van steeds maar sturen op alléén oneindige groei.

 

Welvaart en geluk gaan dan prima samen. Aandacht voor behoud van natuur en biodiversiteit, ons leefmilieu en ons welzijn zijn daarbij cruciaal. Voorbeelden laten zien dat dit zelfs heel succesvol kan. We moeten onszelf als mens meer gaan zien als onderdeel van de natuur en niet gedragen als de directeur van de natuur. Daarvoor moet de economie in overeenstemming komen met wat de aarde en de biosfeer aankunnen en niet andersom.

 

Doordat we ons fundament hebben verwaarloosd staan we momenteel met elkaar voor urgente uitdagingen. Denk aan CO2 en stikstof uitstoot, uitputting van onze hulpbronnen, milieuvervuiling wereldwijd, monoculturen, heel veel onbruikbaar afval, roofbouw op zeeën en oceanen, massale kap van oerwouden en bossen, snel afnemende biodiversiteit en veel ongelijkheid in welvaart. Dit is onhoudbaar.

 

Steeds meer bedrijven willen gelukkig bijdragen aan een écht duurzame toekomst. Dat is niet alleen beter voor de aarde, het leven op aarde en een eerlijke verdeling, maar ook voor de bedrijfsresultaten. Duurzame organisaties behalen in de praktijk bovengemiddelde resultaten, hebben betrokken medewerkers en winnen de harten van steeds meer klanten, die ook meer duurzaamheid willen.

Alle signalen staan op dit moment op groen om de mismatch te herstellen en hiermee aan de slag te gaan. Veel tijd zullen we door ons enorme getreuzel daarvoor niet hebben. De aarde gaat sowieso door en zal niet op ons wachten. Het is dus aan ons. Gaan we serieus aan de slag met elkaar, dan liggen welvaart en geluk beiden binnen ieders bereik.