E-book – Het ontwikkelen en implementeren van een duurzaamheidsstrategie

 19,95

In dit E-book staat het ontwikkelen en implementeren van een effectieve duurzaamheidsstrategie centraal. Het moderne bedrijfsleven staat voor grote uitdagingen. Duurzaamheid is de richting die we op gaan, dat is wel duidelijk. Een goede duurzaamheidsstrategie kan daarbij zeer behulpzaam zijn.

Naast een grotere kans op succes bij de uitvoering levert het een effectieve structuur, een overzicht van taken die volbracht moeten worden, kijkt het naar de prioritering, geeft het duidelijkheid over de aanpak, levert het criteria die toetsen of een innovatie naar de volgende ronde kan en levert het meetinstrumenten die helpen bij de uitvoering. Het  geeft houvast aan eenieder die bij de uitvoering betrokken is. Zowel het waarom, als het wat als het hoe komt volop aan bod in dit E-book.

Categorie: Tag:

In dit E-book staat het ontwikkelen en implementeren van een effectieve duurzaamheidsstrategie centraal. Het moderne bedrijfsleven staat voor grote uitdagingen. Duurzaamheid is de richting die we op gaan, dat is wel duidelijk. Een goede duurzaamheidsstrategie kan daarbij zeer behulpzaam zijn.

Naast een grotere kans op succes bij de uitvoering levert het een structuur, een overzicht van taken die volbracht moeten worden, kijkt het naar de prioritering, geeft het duidelijkheid over de aanpak, levert het criteria die toetsen of een innovatie naar de volgende ronde kan en meetinstrumenten bij de uitvoering. Het  geeft houvast aan eenieder die bij de uitvoering betrokken is. Zowel het waarom, als het wat als het hoe komt volop aan bod in dit E-book.

In algemene zin zijn er een aantal aspecten te benoemen waar je goed aan doet om aandacht aan te besteden bij het neerzetten van een duurzaamheidsstrategie. Zo is er aandacht voor wat deze overgang naar een duurzaamheidsstrategie vergt van een organisatie, het leiderschap, de stakeholders en belanghebbenden en hoe je dit kunt beïnvloeden. Belangrijk om steeds klein te beginnen en vanuit daar door te pakken. Duurzaamheid is niet iets wat je er bij doet, het wordt de ruggengraat van je bedrijf. Een effectieve duurzaamheidsstrategie behandelt problemen binnen de kernactiviteiten van een bedrijf en vereist sterk leiderschap, implementatie over de hele breedte, een goede besturing (governance) en betrokkenheid en steun van alle belanghebbenden.

In het laatste hoofdstuk een stappenplan welke in de praktijk goed blijkt te werken om een duurzaamheidsstrategie te implementeren. Hierbij ook speciale aandacht voor de bedrijfscultuur. (Daar is ook nog een apart E-book aan gewijd!!)

Niet iedereen is een koploper en dat hoeft ook niet; er is ook veel plek voor volgers. Maar een koploper zijn betekent wel iets anders als een volger zijn. Niet beter of slechter wat mij betreft en we hebben ze allemaal nodig, maar wel écht anders. Kijk daarbij vooral naar wat je als organisatie wilt zijn en naar je eigen bedrijfs DNA. Duurzaamheid is iets waar je je gezamenlijk verantwoordelijk voor moet gaan voelen en de verantwoordelijkheid mag dus nooit op de schouders van één persoon rusten maar moet iets van iedereen zijn. Leer daarbij vooral van hen die al eerder begonnen zijn.