Het kapitalisme, met als belangrijkste product economische groei, is lange tijd succesvol geweest. Welke inefficiënties, verstoringen en tekortkomingen het ook heeft, het kapitalisme is ongeëvenaard om groei te realiseren. Maar de tekortkomingen van dit systeem en daarmee een economisch model van oneindige groei, daar lopen we nu keihard tegen aan. Innovatie moet  daarom vanaf nu meerwaarde creëren voor de aarde op sociaal vlak (gelijke kansen, gezondheid en veiligheid, mensenrechten,). Bovendien moet het eerlijker ( naleving wet- en regelgeving, bonuscultuur, en transparantie). Maar waar moet je beginnen als bedrijf? Deze blog gaat over 3 manieren hoe innovatie jouw bedrijf kan stimuleren bij het bereiken van die meerwaarde.  

1 – Concurrentie helpt bij innovatie  

Innovatie bouwt voort op wat er al is, met als doel waarde toe te voegen aan wat al bestaat. Dit verklaart bijvoorbeeld dat de volledig elektrische Mustang Mach-E niet meer hetzelfde is als Henry Ford’s eerste Model T. En dat de nieuwste Airbus niet meer het vliegtuig is waar de gebroeders Wright mee vlogen naar Kitty Hawk.

Concurrenten willen steeds een stapje verder gaan met innovatie om concurrentievoordeel te verkrijgen. Dat maakt soms dat het voordeel dat je met veel moeite hebt verkregen,  van korte duur kan zijn. Hier ligt een serieuze uitdaging in verband met het terugverdienen van het geïnvesteerde. Door zelf routinematig aan de slag te blijven met innovatie kun je de concurrentie voorblijven.

2 – Routine inbouwen zorgt voor innovatie resultaten

Innovatie is geen toeval, maar een routinematig onderdeel van ondernemen. Het is systematisch, gepland, geïnvesteerd en gerapporteerd bezig zijn met vernieuwing. Innovaties leiden automatisch weer tot meer innovaties. 

Bij opeenvolgende innovatieslagen zie je dat de innovatie soms erg snel gaat. Hierdoor loop je het risico dat je de kosten van deze innovatie niet kunt terugverdienen in die tijd. In sommige gevallen kan het je bedrijf zelfs op achterstand zette, doordat de investering een last wordt. Opvolgende ideeën kunnen zo de innovatie van voorgangers vernietigen. 

Samenwerking met je concurrenten levert gek genoeg voordeel op. Bedrijven die routinematig aan innovatie werken doen dit bijvoorbeeld via een innovatiepijplijn (zie onderstaande afbeelding). Van veel ideeën naar het meest kansrijke idee. Waarbij ideeën via vooraf bepaalde criteria doorgaan naar de volgende ronde,of juist afvallen. Alleen de beste ideeën krijgen zo uiteindelijk de middelen om door te gaan.

3 – Samenwerking met de concurrentie helpt bij snelle verspreiding

De markt beloont degenen die innovaties verspreiden door technologie in licentie te geven. Door patenten en andere constructies. Hierdoor worden de kosten van de innovatie afgedekt. Van belang is om hier vooraf wel goed over na te denken en het type oplossing deel van de innovatie te laten zijn. Het idee van licenties moet je meenemen als je met innovatie aan de slag gaat. Licentieverlening voor de innovatie biedt een opbrengst door verkoop van licenties van dat recht. Veel bedrijven kiezen ervoor zelf te produceren en de licentie te verkopen aan anderen. Zeker als dat rendement gelijk of hoger is dan wat de licentiegever kan verdienen door exclusief gebruik van technologie. Daarnaast zie je vaak dat een innovator niet altijd de beste verkoper van de innovatie is. Of andere bedrijven hebben een beter netwerk om dit aan de man te brengen. Hier zie je dus zakelijk slimme samenwerkingsverbanden ontstaan met concurrenten.

De vergoedingen die bedrijven ontvangen voor hun innovatieve ideeën, vormen vaak een groot onderdeel van hun inkomsten. De prikkels om innovaties te verspreiden zijn zo sterk dat sommige industrieën zich hebben verenigd in technologie consortia. Hoewel ze concurrenten zijn, wisselen de leden technologie uit onder elkaar. Het lidmaatschap van een consortium geeft recht op kennis van andere deelnemende leden. Elk lid vermijdt zodoende dure uitgaven aan reverse engineering, dubbel werk of industriële spionage. Ook kun je innovatie verdelen over de bedrijven of samenwerken aan ideeën. Zo krijg je geen dubbele innovatiekosten voor een soortgelijk product. Samenwerken geeft dus voordeel.

Tot slot. Open innovatie als ultieme versneller 

Hoe begrijpelijk ook, iedereen snapt waarschijnlijk dat innoveren op bovenstaande manier niet altijd goed is voor de samenleving als geheel. Beschermingsconstructies kunnen verdere innovatie immers remmen en minimaal vertragen. Open source leent zich juist om ideeën volop te delen en open te stellen om op door te bouwen. Hierbij kan iedereen die wil bijdragen aan een idee of ontwerp en is niemand echt eigenaar. Wel is er vaak regie nodig om tot bruikbare resultaten te komen. Niet voor niets dat veel software tegenwoordig open source is opgezet.

Zo is bijvoorbeeld het besturingssysteem Linux ontstaan. Vanuit de frustratie over de grote hoeveelheid beperkingen van het bestaande UNIX systemen. Ontwikkelaars klaagden al jaren over de beperkte mogelijkheid om daar met eigen code op door te bouwen. Bepaalde partijen hebben zich opgeworpen om de beste ideeën te bundelen in Linux versies. Dit maakt dat niet ieder bedrijf dat zelf hoeft te doen. Ze zijn dus geen eigenaar, maar faciliteren de markt als het ware en vragen daar een vergoeding voor. Linux heeft hierdoor in relatief korte tijd het grootste marktaandeel veroverd. Geen woekerprijzen meer, maar systemen waaraan ieder waarde kan toevoegen en op door kan bouwen. UNIX heeft zichzelf daarmee buiten spel gezet.

Open source heeft in mijn visie een grote toekomst voor zich. Het zou op veel gebieden toegepast moeten  worden waar we versnelling nodig hebben. Zoals bij de energietransitie of de duurzaamheidsvraagstukken die we op ons bord hebben. Bedenk toch eens, als je alle denkkracht van over de hele wereld bij elkaar brengt in open source platformen, wat je dan kunt bereiken! Dit vergt echter vertrouwen.