E-book – Het ontwerpen van de toekomst middels innovatieve duurzame designs

 19,95

Een duurzame wereld is een wereld die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien, aan te tasten. Dit betekent dat we de aarde zo dienen te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog een plezierig leven kunnen hebben en het gebruik van de aarde ‘volhoudbaar’ is. Een duurzaam design is daarbij cruciaal. Dat betekent dat in het design niet alleen de wijze van productie en consumptie zijn opgenomen, maar ook de wijze van reductie, zodanig dat het design circulair is.

In dit E-book ga ik in op het maken van een duurzaam ontwerp. De  uitdaging daarbij is dat we van energie-intensief ontwerpen naar informatie-, kennis- én design-intensief ontwerpen gaan. Het duurzame design van Moeder Natuur met haar acht designstrategieën is het uitgangspunt om te komen tot duurzame oplossingen. Het liefst gaan we daarbij van degeneratie naar regeneratie. Het ‘gratis afkijken’ van de natuur gebeurt al volop en leidt tot nieuwe duurzame innovaties en bespaart op ontwikkeltijd.

Categorie: Tag:

Een duurzame wereld is een wereld die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien, aan te tasten. Dit betekent dat we de aarde zo dienen te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog een plezierig leven kunnen hebben en het gebruik van de aarde ‘volhoudbaar’ is. Een duurzaam design is daarbij cruciaal. Dat betekent dat in het design niet alleen de wijze van productie en consumptie zijn opgenomen, maar ook de wijze van reductie, zodanig dat het design circulair is.

In dit E-book ga ik in op het maken van een duurzaam ontwerp. De  uitdaging daarbij is dat we van energie-intensief ontwerpen naar informatie-, kennis- én design-intensief ontwerpen gaan. Het duurzame design van Moeder Natuur met haar acht designstrategieën is het uitgangspunt om te komen tot duurzame oplossingen. Het liefst gaan we daarbij van degeneratie naar regeneratie. Het ‘gratis afkijken’ van de natuur gebeurt al volop en leidt tot nieuwe duurzame innovaties en bespaart op ontwikkeltijd.

Een goed design heeft oog voor het grotere geheel voordat er verder wordt ingezoomd op de details. Zo kijkt het bijvoorbeeld naar totaaloplossingen voor complexe ecosystemen. Naast het aanleren van het maken van goede designs moeten we de designfouten uit het huidige systeem leren herkennen, erkennen en elimineren om niet nog meer schade te veroorzaken aan de wereld en het milieu. Zo moeten de kosten van vervuiling bijvoorbeeld terecht komen bij de vervuiler en niet meer bij de maatschappij. Kosten die nu geëxternaliseerd worden moeten worden meegenomen in de kostprijs en óók worden doorberekend in de verkoopprijs (true pricing). Dit zal producenten en klanten uiteindelijk richting betere keuzes leiden. De politiek zal dit meer en meer moeten gaan faciliteren.

Duurzame nieuwe designs vergen het hebben van een onderzoekscultuur binnen je organisatie. Het actief luisteren, het stellen van juiste vragen en het constructief doorborduren op elkaars ideeën vergt dat je overal in de organisatie mensen hebt die dit snappen en kunnen faciliteren. Zij overzien als geen ander het totale speelveld van verandering, innovatie, complexiteit, duurzaamheid, samenwerking en het menselijke gedrag en hebben de skills in hun bagage om de organisatie op alle niveaus hierin te kunnen faciliteren. Het goede nieuws is dat de kennis en de skills goed zijn aan te leren, dit bewijst de praktijk keer op keer.