E-book – De rol van de overheid bij het faciliteren van duurzame innovatie

 19,95

In dit E-book staat de rol van de overheden centraal. Deze is groter dan dat we vaak denken. Dit kan zijn op niveau van de wereld (VN), Europa of op landelijk niveau. Overheden geven richting, nemen besluiten, kunnen innovatie faciliteren en beleid en wetgeving vervaardigen die de omslag naar een duurzame wereld bevordert.

Vanuit microperspectief en gevoelsmatig gaat het allemaal niet snel genoeg. Anderzijds vanuit macroperspectief zijn er de afgelopen jaren een aantal zeer belangrijke stappen gezet en heeft ook de Nederlandse overheid zich aan een aantal doelstellingen verbonden. Zo zijn er de 17 SDG’s (vanuit de VN), en ligt er een Parijs akkoord, waar landen hun handtekening onder hebben gezet, met afspraken om lokaal uit te voeren. Ook is er een Europese Green Deal, die in 2021 nog verder is aangescherpt, met de ambitie Europa om te vormen naar het eerste klimaat neutrale continent. Ook het kabinet Rutte IV dat begin 2022 is gestart heeft ambitieuze plannen rond duurzaamheid. Of het op tijd is en ambitieus genoeg moet blijken. Mooie woorden moeten daarvoor uiteindelijk snel overgaan in concrete acties.

Categorie: Tag:

In dit E-book staat de rol van de overheden centraal. Deze is groter dan dat we vaak denken. Dit kan zijn op niveau van de wereld (VN), Europa of op landelijk niveau. Overheden geven richting, nemen besluiten, kunnen innovatie faciliteren en beleid en wetgeving vervaardigen die de omslag naar een duurzame wereld bevordert.

Vanuit microperspectief en gevoelsmatig gaat het allemaal niet snel genoeg. Anderzijds vanuit macroperspectief zijn er de afgelopen jaren een aantal zeer belangrijke stappen gezet en heeft ook de Nederlandse overheid zich aan een aantal doelstellingen verbonden. Zo zijn er de 17 SDG’s (vanuit de VN), en ligt er een Parijs akkoord, waar landen hun handtekening onder hebben gezet, met afspraken om lokaal uit te voeren. Ook is er een Europese Green Deal, die in 2021 nog verder is aangescherpt, met de ambitie Europa om te vormen naar het eerste klimaat neutrale continent. Ook het kabinet Rutte IV dat begin 2022 is gestart heeft ambitieuze plannen rond duurzaamheid. Allen worden in dit E-book besproken.

Met al deze afspraken hebben burgers ook de mogelijkheid gekregen om de  overheden aan al deze afspraken te houden en dit zo nodig bij de rechter af te dwingen. De impact die dit alles gaat hebben wordt enorm, zowel voor bedrijven als voor overheden, wereldwijd.

Dit E-book laat zien welke zaken je moet c.q. kunt bestuderen om te zien waar de in aantocht zijnde kansen voor bedrijven liggen. Wat zijn de trends die we kunnen verwachten? Hoe kun je daar als organisatie op voorsorteren? Hoe kan de overheid je daarbij faciliteren? En vooral: hoe laat je jezelf niet verrassen?

Het ene bedrijf is al ver vooruit en boekt al volop succes, terwijl het andere bedrijf nog uit de startblokken moet komen en niet goed weet hoe te beginnen. Wil je overleven als organisatie dan moet je aan de slag. Het speelveld ligt open en de kansen zijn enorm.

Op weg naar een duurzame wereld met een hoopvol en kansrijk perspectief voor toekomstige generaties. Of het op tijd is en ambitieus genoeg moet blijken. Mooie woorden moeten daarvoor uiteindelijk snel overgaan in concrete acties. Samenwerking tussen organisaties en overheden wordt daarbij cruciaal.